image 1
image 1
USLUGE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA,

FINANSIJA I POREZA
RAČUNOVODSTVENE USLUGE

 • Vođenje knjigovodstvenih poslova
 • Obračun PDV
 • Vođenje osnovnih sredstava (nabavka,
  obračun amortizacije, prodaja, rashodovanje)
 • Evidentiranje svih ulaznih/izlaznih faktura
 • Izrada završnog računa i poreskog bilansa

USLUGE IZ OBLASTI FINANSIJA

 • Plaćanja u zemlji i inostranstvu (e-banking)
 • Priprema dokumentacije za otvaranje
  bankarskih garancija i kredita
 • Registracija, evidencija i brisanje menica

PORESKI KONSALTING

 • Analiza i kontrola primene poreskih propisa
 • Podnošenje poreske prijave za porez na dohodak građana
 • Podnošenje zahteva za povrat više uplaćenih doprinosa
 • Saveti vezano za uštedu poreza primenom pozitivnih zakonskih
  propisa
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  (na domaćem i međunarodnom nivou)

STUDIJE O TRANSFERNIM CENA

 • Analiza grupe povezanih pravnih lica
 • Analiza delatnosti i funkcionalna analiza
 • Izbor metode
 • Analiza putem baze podataka softverskog
  paketa specijalizovanog za transferne cene
 • Zaključak studije

BIZNIS PLAN I ANALIZA POSLOVANJA

 • Izrada dugoročnih i kratkoročnih biznis planova
 • Praćenje realizacije planova kroz analizu svih promenaHR USLUGE
VOĐENJE KADROVSKE EVIDENCIJE

 • Izrada ugovora o radu, ugovora o dopunskom radu i sl.
 • Izrada rešenja o godišnjem odmoru
 • Izdavanje potvrda zaposlenima
 • Prijave, promena i odjave zaposlenih

OBRAČUN ZARADA I NAKNADA ZARADA

 • Obračun zarada zaposlenih
 • Obračun naknade zarada i refundacija bolovanja
 • Obračun ostalih ličnih primanja
 • Izrada M4, MUN (MUNK) obrazaca

HR KONSALTING

 • Analiza i opisi posla, izrada sistematizacije radnih mesta
 • Analitičko vrednovanje radnih mesta –
  definisanje platnih razreda
 • Kreiranje opštih akata iz oblasti rada i radnih odnosa
  kao i personalnih akta
 • Razvoj i implementacija internih procedura
 • Regrutacija i selekcija kadrova