image 1
Linkovi
Izračunavanje kontrolnog broja

Osnov za kontrolu podatka poziv na broj odobrenja se nalazi u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (Sl.glasnik RS 88/2002).

Uputsvo i program za izračunavanje kontrolnog broja možete naći na sledećem linku:

 

Klikni ovde