image 1

 

Izrada elaborata o transfernim cenama

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Sl. glasnik RS 25/2001 ... 47/2013) iz decembra 2012. godine izvršene značajne promene u oblasti transfernih cena. Između ostalog, članom 60. propisana je obaveza društva koje ima povezana (pravna ili fizička) lica da uz poreski bilans za 2013. godinu priloži Elaborat o transfernim cenama.

20. jula 2013. godine stupio je na snagu i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (Sl. glasnik RS 61/2013) kojim je dodatno regulisana ova obaveza.

Od strane poreskih organa najavljena je pojačana kontrola ove poreske obaveze u predstojećem periodu.

Imajući u vidu značaj zakonske obaveze, ali i složenost i delikatnost ove problematike koja privredna društva upućuje na saradnju sa eksternim konsultantima, preporučujemo se kao eksperti koji vam mogu biti od pomoći.

Ukoliko i vi smatrate da može postojati interes za saradnju, budite slobodni da nam se obratite, a mi ćemo vam sa zadovoljstvom pružiti više informacija o našim referencama i metodologiji, a na vaš zahtev dostaviti i ponudu za izradu izveštaja.